ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจักรี : ๖ เมษายน ๒๕๖๓

วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่รำลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่๑)  ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี  อีกทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนาม กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์  ที่นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ถัดจากกรุงธนบุรี ข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 
รายละเอียด..

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต หรือ คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง และผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก
รายละเอียด..

ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอสอบ-ขอจบการศึกษา สำหรับผู้เรียนของศูนย์การเรียน

     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona หรือ Covid-19 ที่รุนแรงในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ให้ปิดทำการสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว เพื่อลดอัตราความเสี่ยงการแพร่เชื้อของไวรัส รวมถึงเพื่อสนองนโยบายมาตรการของภาครัฐ…
รายละเอียด..

3 คำแนะนำป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแนะนำ 3 วิธีการเพื่อเอาชนะจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 จึงขอให้ผู้เรียนทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว พร้อมกับคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด..

ประกาศมาตรการของศูนย์การเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

     เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก จึงได้วางแนวมาตรการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเหมาะสม โดยไม่กระทบกับงานจำเป็นของสถานศึกษา …
รายละเอียด..

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน สอบติดเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2563

     ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ในโอกาสผ่านการสอบวิชาการบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทบุคคลพลเรือน จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นายภาสกร ศรนรินทร์2.นายพุทธิพล…
รายละเอียด..

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปี 2563

          ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้เรียนที่ไม่สามารถเรียนในระบบได้ หรือมีความประสงค์ที่จะเข้าเรียนในศูนย์การเรียน…
รายละเอียด..

ผู้แทนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) เข้าเยี่ยมศูนย์การเรียน

     วันนี้ (3 มี.ค. 63) ผู้แทนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ UTCC เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนของศูนย์การเรียน เพื่อส่งเสริมทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยมี นางสาวนุชจรี…
รายละเอียด..