ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศของศูนย์การเรียน เรื่องบุคลากรพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว

ประกาศ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เรื่อง  บุคลากรซึ่งพ้นจากตำแหน่งและไม่มีความเกี่ยวข้องใด ๆ กับศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก                          ตามที่ นางสาวภัทศา พงษ์แพทย์…
รายละเอียด..

ประกาศหยุดทำการชั่วคราวเป็นบางวัน

ประกาศ ศูนย์การเรียน เรื่อง หยุดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 9 – 11 พ.ค.      ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอประกาศหยุดทำการชั่วคราวเป็นบางวัน เนื่องจากเป็นวันหยุดของทางราชการ…
รายละเอียด..

วันฉัตรมงคล

วันที่ ๔ พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล วันฉัตรมงคล มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ายวันบรมราชาภิเษก  เนื่องจากวันฉัตรมงคลถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก  พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม…
รายละเอียด..

การขอรับวุฒิการศึกษาและเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

      ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เรียนทุกท่าน กรณีจะต้องรับวุฒิการศึกษาและเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ให้ดำเนินการ ดังนี้ กรณีมารับวุฒิด้วยตนเอง      นำบัตรประชาชนมาติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาและเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ได้ในวัน และ…
รายละเอียด..

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน

     ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน ในโอกาสสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 1 คน , สอบติดบรรจุเป็นนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ สังกัดกองทัพอากาศ จำนวน 6…
รายละเอียด..

ศูนย์การเรียน ฯ ให้ความร่วมมือสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย จัดทำ Face Shield สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

     ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก โดย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ บุคลากร และผู้เรียนของศูนย์การเรียน ให้ความร่วมมือกับสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย…
รายละเอียด..

สส.บางขุนเทียน มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในศูนย์การเรียน ป้องกัน Covid-19

     วันนี้ (14 เมษายน 2563) นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 25 กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการ ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก…
รายละเอียด..