เมื่อเรียนในระบบไม่ได้ ก็ต้องเรียนนอกระบบ

เพื่อการศึกษาที่คุณเลือกได้
โทร. 06 2449 9646

“ไม่เริ่มต้นในวันนี้ จะไม่มีทางสำเร็จในวันพรุ่ง”

-โยฮันน์ วูล์ฟกัง ฟอน เกอเต้- (นักเขียน นักปรัชญา นักสิทธิมนุษยชน ชาวเยอรมัน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

การกรอกคำร้องทั่วไป

ผู้เรียนสามารถกรอกใบคำร้องทั่วไป เพื่อขอหนังสือรับรอง (ปพ.7) หรือ ผลการเรียน 5 ภาคการศึกษา ได้ทางออนไลน์
เมื่อกรอกเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องส่งเอกสารที่ระบุไปยังศูนย์การเรียนด้วย

การยื่นคำร้องขอสอบ-ขอจบการศึกษา

ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ขอความร่วมให้ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก
ปิดทำการสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบแก่ผู้เรียนทุกคน สามารถดาวน์โหลดเอกสาร
และยื่นคำร้องขอสอบและขอจบการศึกษา ได้ช่องทางนี้

ค้นหาตัวตนในแบบที่คุณเลือก

การศึกษา ในความหมายทั่วไปจัดเป็นวิธีการส่งผ่านจุดมุ่งหมายและธรรมเนียมประเพณีให้ดำรงอยู่จากรุ่นสู่รุ่น การศึกษานั้นเกิดขึ้นผ่านประสบการณ์หนึ่งๆ ซึ่งมีผลกระทบเชิงพัฒนาต่อวิธีที่คนคนหนึ่งจะคิด รู้สึกหรือกระทำ

กิจกรรมเด่น

ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่านักกีฬาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทอง ซีเกมส์ 2019 ที่ประเทศฟิลิปปินส์