ประกาศหยุดทำการศูนย์การเรียน ตามมติคณะรัฐมนตรี (19-21 พฤศจิกายน 2563)