หยุดทำการของศูนย์การเรียนตามมติคณะรัฐมนตรี

     ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ประกาศหยุดทำการของสถานศึกษาในวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยจะเปิดทำการอีกครั้ง    ในวันที่ 29 กรกฎาคม เป็นต้นไป