Month: March 2020

ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอสอบ-ขอจบการศึกษา สำหรับผู้เรียนของศูนย์การเรียน

     เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Corona หรือ Covid-19 ที่รุนแรงในประเทศไทย กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ให้ปิดทำการสถานศึกษาเป็นการชั่วคราว เพื่อลดอัตราความเสี่ยงการแพร่เชื้อของไวรัส รวมถึงเพื่อสนองนโยบายมาตรการของภาครัฐ ศูนย์การเรียน ฯ จึงมุ่งเน้นให้ใช้ช่องทางออนไลน์ ในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ระหว่างผู้เรียนกับศูนย์การเรียน         ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เรียนของศูนย์การเรียน ที่ประสงค์จะยื่นคำร้องขอสอบ และ/หรือ ยื่นคำร้องขอจบการศึกษา สามารถ Download เอกสารคำร้องขอสอบ-ขอจบ พร้อมทั้งส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ได้ไปยังศูนย์การเรียน ผ่านไปรษณีย์ EMS ตามที่อยู่ด้านล่างนี้  ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก  เลขที่ 871/3 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กทม.  รหัสไปรษณีย์ 10150  (เขียนมุมซองจดหมายว่าคำร้องขอสอบ-ขอจบ)   คำร้องขอสอบ คำร้องขอจบการศึกษา หมายเหตุ : โปรดส่งเอกสารและรูปถ่าย พร้อมทั้งกรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน หากมีข้อสงสัยประการใด …

ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอสอบ-ขอจบการศึกษา สำหรับผู้เรียนของศูนย์การเรียน Read More »

3 คำแนะนำป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแนะนำ 3 วิธีการเพื่อเอาชนะจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 จึงขอให้ผู้เรียนทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว พร้อมกับคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศมาตรการของศูนย์การเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

     เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก จึงได้วางแนวมาตรการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดอย่างเหมาะสม โดยไม่กระทบกับงานจำเป็นของสถานศึกษา       สำหรับผู้เรียนของศูนย์การเรียน ฯ สามารถเข้าเรียนออนไลน์ ผ่านระบบ E-Learning ซึ่งถือว่าเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเอง       รายละเอียดด้านล่าง  ประกาศ/สั่ง/ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน สอบติดเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปี 2563

     ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ในโอกาสผ่านการสอบวิชาการบุคคลเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทบุคคลพลเรือน จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นายภาสกร ศรนรินทร์2.นายพุทธิพล กาละดี3.นายสุทธิพงษ์ ตรงมาลี4.นายณัฐกฤติย์ ภัทรศิษไพศาล5.นายทศพล ประดา

ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน ประจำปี 2563

          ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และ มัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้เรียนที่ไม่สามารถเรียนในระบบได้ หรือมีความประสงค์ที่จะเข้าเรียนในศูนย์การเรียน หรือมีทักษะความสามารถพิเศษต่าง ๆ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 000 2688

ผู้แทนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) เข้าเยี่ยมศูนย์การเรียน

     วันนี้ (3 มี.ค. 63) ผู้แทนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หรือ UTCC เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านวิชาการให้กับนักเรียนของศูนย์การเรียน เพื่อส่งเสริมทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น โดยมี นางสาวนุชจรี ฉัตรธงชัย ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการศูนย์การเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล ให้การต้อนรับ  

นักเรียนของศูนย์การเรียน ฯ สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

           เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก นำโดย      นายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน ได้นำคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Odinary National Education Test) ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  และสถานศึกษาอื่น ๆ