Month: April 2020

การขอรับวุฒิการศึกษาและเอกสารหลักฐานทางการศึกษา

      ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอประชาสัมพันธ์ไปยังผู้เรียนทุกท่าน กรณีจะต้องรับวุฒิการศึกษาและเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ให้ดำเนินการ ดังนี้ กรณีมารับวุฒิด้วยตนเอง      นำบัตรประชาชนมาติดต่อขอรับวุฒิการศึกษาและเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ได้ในวัน และ เวลาราชการ  กรณีให้ผู้แทนมารับวุฒิ      ให้ผู้เรียน จัดทำหนังสือ มอบอำนาจ และผู้แทนจะต้องนำบัตรประชาชนฉบับจริง หรือบัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ ฉบับจริง มาประกอบการขอรับวุฒิการศึกษา      สามารถ Download หนังสือมอบอำนาจ ที่นี่ https://www.stjbc.ac.th/download/

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน

     ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน ในโอกาสสอบเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จำนวน 1 คน , สอบติดบรรจุเป็นนักเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนจ่าอากาศ สังกัดกองทัพอากาศ จำนวน 6 คน  และ สอบบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก โรงเรียนนายสิบทหารบก สังกัด กองทัพบก จำนวน 1 คน ดังนี้ 

ศูนย์การเรียน ฯ ให้ความร่วมมือสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย จัดทำ Face Shield สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

     ระหว่างวันที่ 18-19 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก โดย ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ บุคลากร และผู้เรียนของศูนย์การเรียน ให้ความร่วมมือกับสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการร่วมกันผลิตหน้ากากประดิษฐ์ หรือ Face Shield จำนวน 3,000 ชิ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค สำหรับการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการป้องกันโรคระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุข และ รัฐบาล       ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากนายธนภัทร์ ขันธหัตถ์ กรรมการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ด้านสื่อสาร) และนางสาวกาญจนา วิจิตรบูรพา หัวหน้าสำนักสนับสนุนการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เป็นผู้แทนเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย รับมอบหน้ากาก Face Shield เพื่อส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

สส.บางขุนเทียน มาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในศูนย์การเรียน ป้องกัน Covid-19

     วันนี้ (14 เมษายน 2563) นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตเลือกตั้งที่ 25 กรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการ ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้แก่ อาคารสำนักงาน อาคารเรียน พื้นที่ทำกิจกรรม และพื้นที่นันทนาการของสถานศึกษา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในช่วงของการปิดทำการเรียนการสอนตามคำสั่งของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากร ครู ผู้เรียนและผู้ปกครองของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก 

เชิญชวนผู้เรียนของศูนย์การเรียน สมัครเข้าร่วมโครงการจัดทำหน้ากากป้องกันโรค เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

      ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ประกาศรับสมัครผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นอบสโก จำนวน 7 คน ที่มีอายุระหว่าง 15-24 ปี เข้าร่วมกิจกรรมจัดทำหน้ากากป้องกันโรค (Face Shield) เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในวันเสาร์ ที่ 18 และอาทิตย์ ที่ 19 เมษายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร        โดยผู้เรียนที่เข้าร่วมการจัดทำ จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณจากสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงได้รับค่าตอบแทนเป็นรายได้พิเศษในช่วงปิดสถานศึกษา วันละ 500 บาท อีกด้วย       ผู้เรียนรายใดสนใจ ให้ประสานและติดต่อกับนางสาวนุชจรีย หรือ ครูนก ได้ทาง Line หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์การเรียน 

วันจักรี : ๖ เมษายน ๒๕๖๓

วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปี เป็นวันที่รำลึกถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (รัชกาลที่๑)  ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี  อีกทั้งยังเริ่มก่อสร้างพระนครแห่งใหม่ในนาม กรุงเทพมหานครบวรรัตนโกสินทร์  ที่นับว่าเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ถัดจากกรุงธนบุรี ข้อมูล : สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต หรือ คณะผู้บริหาร ผู้ปกครอง และผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก