Month: August 2020

รองผู้อำนวยการ ศกร. เป็นวิทยากรโครงการสานฝันการกีฬา ฯ

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3 ในหัวข้อ “ทักษะชีวิต” และ “เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์กับนักเรียน นักศึกษาในศตวรรษที่ 21” โดยมีนักเรียนและนักศึกษาจากโครงการสานฝัน ฯ มากกว่า 400 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา      ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล , นายการุณ สกลประดิษฐ์ อดีตเลขาธิการ …

รองผู้อำนวยการ ศกร. เป็นวิทยากรโครงการสานฝันการกีฬา ฯ Read More »