Month: November 2020

รองผอ.ศูนย์การเรียนฯ รับรางวัล “แกนประสานดีเด่น” ของ ThaiPBS

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 : นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้เข้ารับรางวัล “แกนประสานดีเด่น” ประจำปี 2563 ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS) โดยมี รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว 

รองผู้อำนวยการ ศกร. ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศฯ

      เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับนายเรืองยศ เรืองจันทร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง “รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 โอกาสนี้ได้มอบกระเช้าดอกไม้และของที่ระลึกของศูนย์การเรียนฯ ด้วย

รองผู้อำนวยการ ศกร. ได้รับคัดเลือกจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการฯ ThaiPBS ให้รับรางวัลแกนประสานดีเด่น ประจำปี 2563

     นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการศูนย์การเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอร่วมแสดงความยินดีกับ “นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก” ในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ให้ได้รับรางวัล “แกนประสานดีเด่น ประจำปี 2563” โดยจะเข้ารับรางวัลภายในงานสมัชชาสื่อสาธารณะระดับชาติ ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 นับเป็นความภาคภูมิใจของศูนย์การเรียน ฯ ที่บุคลากรได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าดังกล่าว และสร้างชื่อเสียงให้กับศูนย์การเรียน ด้วย

ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ สน.ท่าข้าม เข้าเยี่ยมศูนย์การเรียน

วันนี้ (4 พ.ย. 63) : ร้อยตำรวจเอก เอกศิษฏ์ ครุฑธา รองสาวัตรป้องกันปราบปราม พร้อมคณะตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม เดินทางมาเข้าเยี่ยมศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เพื่อประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โอกาสนี้ ได้มอบแผ่นประชาสัมพันธ์การป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ และคู่มือประชาชนให้ทางศูนย์การเรียนด้วย โดยมี นางศุภรดา ชัยวรวัช ผู้จัดการศึกษา , นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ และนางสาวเบญจวรรณ์ ดวนขันธ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ