Month: August 2021

ผอ.ศูนย์การเรียน ร่วมเสวนา OEC Forum ครั้งที่ 6

วันนี้ (31/ส.ค./64) นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ร่วมเสวนาทางวิชาการ OEC Forum ครั้งที่ 6 ผ่านทางระบบทางไกล ภายใต้หัวข้อ “ฟังเสียงผู้บริหาร : ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล” จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดย ในเวทีดังกล่าวมีผู้ทรงคุณวุฒิมากมายร่วมเสวนา อาทิ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. ผู้อำนวยการโรงเรียนต้นแบบ ทั้งรัฐและเอกชน ทั้งนี้ ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.อ.ส.ก.) และบรรดาผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

วันที่ 20 สิงหาคม 2564 ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงมัญชุวีร์ ศักดิ์ชนะลาย เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษา ได้นำผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เด็กหญิงมัญชุวีร์ ศักดิ์ชนะลาย เข้าร่วมการแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 6

เรียนประชาสัมพันธ์ ถึงผู้เรียนและผู้ปกครอง ติดตามรับชมการจัดเสวนา “OEC Forum ฟังเสียงผู้บริหาร : ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล” ทาง ทางแฟนเพจสภาการศึกษาในวันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 เริ่มตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดเวทีเสวนา OEC Forum ฟังเสียงผู้บริหาร : ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล  ในวันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.30 น.  สามารถชมผ่าน Live ทาง Facebook และ Youtube ของ OEC News สภาการศึกษา ไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้า จะมี QR Code แบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตร เผยแพร่ระหว่างการถ่ายทอดสด (Live) โดยจะขึ้นภาพ QR Code ดังกล่าว > ตั้งแต่เวลา 11.30  ผู้รับชมการถ่ายทอดสด สามารถสแกน QR Code และเข้าทำแบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตร โดยระบบแบบประเมินเกียรติบัตรเป็นระบบอัตโนมัติ (กรุณาเผื่อเวลาสำหรับการกรอกแบบประเมิน เนื่องจากระบบจะปิดโดยอัตโนมัติในเวลา 12.30 น.) โปรดตรวจสอบ Email คำนำหน้า ชื่อ-สกุล #ทุกตัวอักษร เนื่องจากข้อความที่ท่านพิมพ์ใน Google Form จะเติมลงในเกียรติบัตรออนไลน์ …

เรียนประชาสัมพันธ์ ถึงผู้เรียนและผู้ปกครอง ติดตามรับชมการจัดเสวนา “OEC Forum ฟังเสียงผู้บริหาร : ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล” ทาง ทางแฟนเพจสภาการศึกษาในวันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 เริ่มตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป Read More »

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่วเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ) ได้เข้าร่วม DYL Panel: Surviving the World of Uncertainty ออกแบบชีวิตในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่วเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ) ได้เข้าร่วม DYL Panel: Surviving the World of Uncertainty ออกแบบชีวิตในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน โดย ท่านวิทยากรสามท่าน คือ Bill Burnett, ดร. ธนัย ชรินทร์สาร และ อาจารย์เกตุวดี Marumura ดำเนินรายการโดย ดร.ปัง เพิ่มสิทธิ์ นักจิตวิทยาที่ปรึกษา ผู้ก่อคั้ง Modular Consulting

นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก และศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

เมื่อ วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 14.30 น. นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมผู้บริหารศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก และศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) ทั้งนี้ได้ชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษาและเน้นย้ำการปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ขอแสดงความยินดีกับ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโอกาสที่ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศแต่งตั้ง นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ เป็นที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโอกาสที่ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศแต่งตั้ง นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เป็นที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา28 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ฯ และตามที่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

ส่งกำลังใจให้ผู้เรียน เด็กหญิงมัญชุวีร์ ศักดิ์ชนะลายา เข้าร่วมแข่งขัน “คณิตคิดเร็ว” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ส่งกำลังใจให้ผู้เรียน เด็กหญิงมัญชุวีร์ ศักดิ์ชนะลายา เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมแข่งขัน “คณิตคิดเร็ว”ในโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองครบรอบ 99 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์