เปิดรับสมัครสอบ O-NET แล้ว 1-15 พ.ย.นี้ สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ม.6 ปีการศึกษา ’63