กิจกรรมการเรียนการสอน และพบครูที่ปรึกษาในวันอาทิตย์ที่ 13 มิ.ย.2564