admin

ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่านักกีฬาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทอง ซีเกมส์ 2019 ที่ประเทศฟิลิปปินส์

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก อาจารย์ เพื่อนๆ และน้องๆ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นักกีฬาทีมชาติไทย นฤพงษ์ เทพเสน เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด ซีเกมส์ 2019 ที่ประเทศฟิลิปปินส์

ประชุมโครงการนักเรียนไทยลีก ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ส่งอาจารย์ไปร่วมงาน ประชุมโครงการนักเรียนไทยลีก ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ จังหวัดนนทบุรี นำโดย น.ส เบญจวรรณ์ ดวนขันธ์ และนาย ไพโรจน์ อนุเวช

เข้าร่วมการประกวด ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นำโดย อาจารย์สุเมธ พันกลิ่นในการประกวด ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โดย ด.ช. ถิรวัฒน์ กลิ่นสุคนธ์ ณ ศูนย์ทัศนศิลป์ โรงเรียนวัดบวรมงคล

เข้าร่วมประกวด การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้น ม.ปลาย ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นำโดย อาจารย์เบญจวรรณ ดวลขันธ์ ในการประกวด ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โดย ด.ช.ปราการ สุธาศิลพรมแพร และ ระดับชั้น ม.4-ม.6 โดย นายกิตติธัช บุญมี ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ

เข้าร่วมการประกวดต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.3

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นำโดย อาจารย์เบญจวรรณ ดวลขันธ์ ในการประกวด ต่อคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.1-ม.3 โดย ด.ช.ปราการ สุธาศิลพรมแพร และ ระดับชั้น ม.4-ม.6 โดย นายกิตติธัช บุญมี ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ

เข้าร่วมการประกวดการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นำโดย อาจารย์มานิต พันกลิ่น อาจารย์เบญจวรรณ ดวลขันธ์ในการประกวด การสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น ระดับชั้น ม.ปลาย

เข้าร่วมประกวดโครงงานอาชีพ ม.ต้น และ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2562

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถดรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นำโดย อาจารย์ยุญชัย เต็มพิทักษ์สิริ อาจารย์มานิต พันกลิ่นในการประกวดโครงงานอาชีพ ม.ต้น และ ม.ปลาย# กำจัดมดตัวร้ายจากเปลือกไข่ผู้เรียนระดับชั้น ม.ปลาย

เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นำโดย อาจารย์การะเกศ อังศุภานิช อาจารยมานิต พันกลิ่นในการประกวดโครงงานอาชีพ ม.ต้น และ ม.ปลาย# ขนมชั้นน้ำสมุนไพร
ผู้เรียนระดับชั้น ม.ต้น