กิจกรรมของศูนย์ฯ

วันที่ 28 กรกฏาคม 2564 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิต (ส.ก.ส.อ.) เข้าร่วมฟังบรรยาย สัมมนาวิชาการครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จัดโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ EAFAE Webin

วันที่ 28 กรกฏาคม 2564 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิต (ส.ก.ส.อ.) เข้าร่วมฟังบรรยาย ขอขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ รศ.ดร.อาชัญญา รัตนอุบล คณะครุศาสตร์ ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต สาขาการศึกษานอกระบบโรงเรียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ EAFAE Webin ได้จัดกิจกรรมดีๆ สัมมนาวิชาการ Keys to Success for Helping Adults Learn เพื่อได้รับความรู้และนำไปพัฒนาปรับปรุง ประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขององค์กรต่อไป #ขอขอบพระคุณอย่างสูง

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ (Workshop) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 : นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ (Workshop) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด

รองผอ.รร.นวมินทร์ เตรียมอุดมศึกษาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์การเรียนคนใหม่

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา : นายเรืองยศ เรืองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ เดินทางมายังศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เพื่อแสดงความยินดีกับนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ในโอกาสที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก คนใหม่ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา  นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับเชิญเป็นเกียรติให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์สื่อสร้างสรรค์ตะวันออกดีจัง กับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีวัตถุประสงค์ในการลงนามเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานด้านการพัฒนาสื่อในมิติสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน สำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสร้างสรรค์ตะวันออกดีจัง เป็นประธานในพิธีลงนาม       โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ให้สัมภาษณ์แนวคิด “เยาวชนยุค New Normal” อีกด้วย   

การประชุมระบบทางไกล (Video Conference) ของผู้บริหารศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก , ศูนย์ฯ ปทุมธานี และ ศูนย์ฯ กบินทร์บุรี

การประชุมระบบทางไกล (Video Conference) ของผู้บริหารศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก , ศูนย์ฯ ปทุมธานี และ ศูนย์ฯ กบินทร์บุรี วันนี้ นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conferrence) กับ ผู้บริหารศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก , ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี เพื่อแจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้ทราบถึงมาตรการการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ระบาดละลอกใหม่ โดยเฉพาะการเรียนผ่านทางออนไลน์ การพบกลุ่มผ่านทางออนไลน์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ตลอดจนแจ้งคำสั่งปิดเรียนกรณีพิเศษ ปิดทำการสถานศึกษา ตามคำสั่งของรัฐบาล และจังหวัดในฐานะพนักงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ทั้งนี้ สมาคมฯ ในฐานะผู้จัดการศึกษา เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผู้เรียนและผู้ปกครอง และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข รวมถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อีกด้วย

ศูนย์การเรียนฯ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ

      เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย จังหวัดสมุทรปราการ : นายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้แทนผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ร่วมจัดนิทรรศกาลแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนของภายใต้กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ของโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย จังหวัดสมุทรปราการ

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กเเละเยาวชน ติดตามผลการอบรม Active Learning ที่ศูนย์การเรียน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 : ผู้แทนจากมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน (CYF) พร้อมกับกรรมการติดตามผลการอบรมการใช้ active learning  เดินทางมาติดตามผลการอบรมการจัดการเรียนรู้สำหรับการศึกษานอกระบบ ของบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ณ สำนักงานใหญ่สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร