กิจกรรมของศูนย์ฯ

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ (Workshop) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 : นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการ (Workshop) แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ในกระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 14 ณ โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยต์ เพลินจิต กรุงเทพมหานคร จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมี เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิด

รองผอ.รร.นวมินทร์ เตรียมอุดมศึกษาฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการศูนย์การเรียนคนใหม่

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา : นายเรืองยศ เรืองจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดสมุทรปราการ เดินทางมายังศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เพื่อแสดงความยินดีกับนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ในโอกาสที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก คนใหม่ 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

     เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา  นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับเชิญเป็นเกียรติให้เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์สื่อสร้างสรรค์ตะวันออกดีจัง กับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีวัตถุประสงค์ในการลงนามเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายการทำงานด้านการพัฒนาสื่อในมิติสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชน สำหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยมี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ และ ผู้อำนวยการศูนย์สื่อสร้างสรรค์ตะวันออกดีจัง เป็นประธานในพิธีลงนาม       โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ให้สัมภาษณ์แนวคิด “เยาวชนยุค New Normal” อีกด้วย   

การประชุมระบบทางไกล (Video Conference) ของผู้บริหารศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก , ศูนย์ฯ ปทุมธานี และ ศูนย์ฯ กบินทร์บุรี

การประชุมระบบทางไกล (Video Conference) ของผู้บริหารศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก , ศูนย์ฯ ปทุมธานี และ ศูนย์ฯ กบินทร์บุรี วันนี้ นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conferrence) กับ ผู้บริหารศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก , ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี เพื่อแจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้ทราบถึงมาตรการการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ระบาดละลอกใหม่ โดยเฉพาะการเรียนผ่านทางออนไลน์ การพบกลุ่มผ่านทางออนไลน์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ตลอดจนแจ้งคำสั่งปิดเรียนกรณีพิเศษ ปิดทำการสถานศึกษา ตามคำสั่งของรัฐบาล และจังหวัดในฐานะพนักงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัด ทั้งนี้ สมาคมฯ ในฐานะผู้จัดการศึกษา เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผู้เรียนและผู้ปกครอง และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข รวมถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อีกด้วย

ศูนย์การเรียนฯ เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ

      เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย จังหวัดสมุทรปราการ : นายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วย นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้แทนผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ร่วมจัดนิทรรศกาลแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนของภายใต้กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ของโรงเรียนคลองนาเกลือน้อย จังหวัดสมุทรปราการ

มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กเเละเยาวชน ติดตามผลการอบรม Active Learning ที่ศูนย์การเรียน

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 : ผู้แทนจากมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน (CYF) พร้อมกับกรรมการติดตามผลการอบรมการใช้ active learning  เดินทางมาติดตามผลการอบรมการจัดการเรียนรู้สำหรับการศึกษานอกระบบ ของบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ณ สำนักงานใหญ่สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

บุคลากรของศูนย์การเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ

  เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2563 : นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ. (ส.ก.ส.อ. ) ในฐานะผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้มอบหมายให้ นายไพโรจน์  อนุเวช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและแผนงาน/รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายวัดผลและประเมินผล พร้อมด้วย นายอนุกูล  อ่ำอนันต์  ครูฝ่ายวิชาการ เข้าร่วม “การอบรมเชิงปฎิบัติการ การเสริมศักยภาพโครงการครูและเด็กนอกระบบการศึกษา : จิตวิทยาและการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กนอกระบบ”  ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน  ซึ่งได้รับเรียนเชิญจากหน่วยปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วีระเทพ  ปทุมเจริญวัฒนา หัวหน้าฝ่ายการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นประธานและวิทยากรในการอบรม โดยการอบรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรม Crowne Plaza Bangkok Lumpini Park

รองผอ.ศูนย์การเรียนฯ รับรางวัล “แกนประสานดีเด่น” ของ ThaiPBS

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 : นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้เข้ารับรางวัล “แกนประสานดีเด่น” ประจำปี 2563 ของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS) โดยมี รองศาสตราจารย์วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าว 

รองผู้อำนวยการ ศกร. ได้รับคัดเลือกจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการฯ ThaiPBS ให้รับรางวัลแกนประสานดีเด่น ประจำปี 2563

     นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประธานกรรมการศูนย์การเรียน บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอร่วมแสดงความยินดีกับ “นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก” ในโอกาสได้รับการคัดเลือกจากสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย หรือ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ให้ได้รับรางวัล “แกนประสานดีเด่น ประจำปี 2563” โดยจะเข้ารับรางวัลภายในงานสมัชชาสื่อสาธารณะระดับชาติ ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2563 นับเป็นความภาคภูมิใจของศูนย์การเรียน ฯ ที่บุคลากรได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าดังกล่าว และสร้างชื่อเสียงให้กับศูนย์การเรียน ด้วย

ตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ สน.ท่าข้าม เข้าเยี่ยมศูนย์การเรียน

วันนี้ (4 พ.ย. 63) : ร้อยตำรวจเอก เอกศิษฏ์ ครุฑธา รองสาวัตรป้องกันปราบปราม พร้อมคณะตำรวจชุดมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจนครบาลท่าข้าม เดินทางมาเข้าเยี่ยมศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เพื่อประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โอกาสนี้ ได้มอบแผ่นประชาสัมพันธ์การป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ และคู่มือประชาชนให้ทางศูนย์การเรียนด้วย โดยมี นางศุภรดา ชัยวรวัช ผู้จัดการศึกษา , นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ และนางสาวเบญจวรรณ์ ดวนขันธ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้การต้อนรับ