กิจกรรมของศูนย์ฯ

รองผู้อำนวยการ (เมธชนนท์ ประจวบลาภ) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการของ ThaiPBS

     เมื่อวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2563 ณ ไร่พฤกษาวัลเล่ย์ ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในฐานะที่ปรึกษาสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภาคกลาง ของสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนกระบวนทัศน์การทำงาน “วิถีสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลาง” เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงาน จุดแข็ง จุดอ่อน และจุดที่ควรพัฒนาในประเด็นการทำงานด้านต่าง ๆ อาทิ เช่น การศึกษาเพื่อการมีงานทำ สังคมและคุณภาพชีวิต หรือสื่อสาธารณะ         ซึ่งจัดโดย สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการภูมิภาคกลาง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

บุคลากรของศูนย์การเรียนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์การเรียน เซนต์ยอห์นบอสโก ได้ส่งผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน ฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โครงการพัฒนาครูนอกระบบให้สามารถจัดการศึกษาตามภูมิสังคม และสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ จัดโดย มูลนิธิส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2563 ณ ออโรร่ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี  โดยการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มศักยภาพของครู บุคลากรในการจัดกระบวนการเรียนการสำหรับผู้เรียนของศูนย์การเรียน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนของศูนย์การเรียนมีผลสัมฤทธ์ที่ดีขึ้นและประสบความสำเร็จจากการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยมากขึ้น

ศกร. เข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 : ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้มอบหมายให้นายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก นำคณะครูและผู้เรียนเข้าร่วมโครงการจัดสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพกีฬาเยาวชนระดับท้องถิ่นสู่มาตรฐานระดับประเทศ “ ณ ห้องประชุม เดอะไบร์ท ศูนย์การค้าเดอะไบร์ท แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร

ศกร.เซนต์ ยอห์นบอสโก ส่งผู้เรียนร่วมการแข่งขัน

     ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน กีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 4 กันยายน 2563 โดยมีผลการแข่งขัน ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโกได้มาทั้งหมด 11 เหรียญ ดังนี้ ++ประเภททีม++ 2 เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีมหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี นักกีฬาประกอบด้วย      ฮัซวานี โมมินทร์      ณัฏฐ์นลิน รัตนภาณุวงศ์      ณัฐณิชา ปานบำรุง      ธรรมิกา น้ำขาว   รองชนะเลิศอันดับ 1 …

ศกร.เซนต์ ยอห์นบอสโก ส่งผู้เรียนร่วมการแข่งขัน Read More »

ผู้เรียนของศูนย์การเรียน เข้าร่วมการประกวดขับร้องเดี่ยว

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา  ผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมการประกวดขับร้องเดี่ยว Pim Young Chinese voice contest 2020 ร้อง เล่น เต้น เป็นภาษาจีน ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร      โดย นางสาวเอมมาลี มูลสาร ผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ยอห์นบอสโก เข้าประกวดร้องเพลง ในโครงการ PIM Young Chinese Voice Contest 2020 ร้อง เล่า เต้น เป็นภาษาจีน ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมรับทุนการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ หรือคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ประเภททุนพีไอเอ็ม มูลค่าทุนละ 154,000 บาท อีกด้วย     …

ผู้เรียนของศูนย์การเรียน เข้าร่วมการประกวดขับร้องเดี่ยว Read More »

รองผู้อำนวยการ ศกร. เป็นวิทยากรโครงการสานฝันการกีฬา ฯ

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการปัจฉิมนิเทศนักเรียนโครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ รุ่นที่ 3 ในหัวข้อ “ทักษะชีวิต” และ “เทคโนโลยีและสื่อออนไลน์กับนักเรียน นักศึกษาในศตวรรษที่ 21” โดยมีนักเรียนและนักศึกษาจากโครงการสานฝัน ฯ มากกว่า 400 คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว จัดขึ้น ณ โรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา      ในการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ มี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ , พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล , นายการุณ สกลประดิษฐ์ อดีตเลขาธิการ …

รองผู้อำนวยการ ศกร. เป็นวิทยากรโครงการสานฝันการกีฬา ฯ Read More »

ศกร. มอบหมายรองผู้อำนวยการ ร่วมเสวนาเวทีการศึกษาเพื่อปากท้อง

    เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดจันทบุรี : ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้มอบหมายให้ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมเสวนาในเวทีเสวนาสาธารณะ “การศึกษาเพื่อปากท้องสำหรับโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาในยุค New Normal” ซึ่งจัดโดยสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สสท.) หรือ ThaiPBS     นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการ ฯ ได้นำเสนอแนวคิดการจัดการศึกษายุค New Normal ในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อ Covid-19 โดยการจัดการศึกษาผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเอง (การศึกษาตามอัธยาศัย) ซึ่งเป็นหนึ่งในรูปแบบการจัดการศึกษาที่สถานศึกษาทุกสังกัดสามารถดำเนินการได้ ภายใต้กฎหมายการศึกษาแห่งชาติ มาตรา 15 และเทียบโอนผลการเรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ โดยวิธีการนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำจากการจัดการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ในครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องทุนทรัพย์ หรือพื้นที่ซึ่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึง นอกจากนี้ วิธีการนี้จะช่วยให้นักเรียน ได้รู้จักตัวเอง ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ในพื้นที่ ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้กับครอบครัวและชุมชนอีกด้วย      ในโอกาสนี้ นายเมธชนนท์ ฯ …

ศกร. มอบหมายรองผู้อำนวยการ ร่วมเสวนาเวทีการศึกษาเพื่อปากท้อง Read More »

รองผู้อำนวยการ ศกร. เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ

     เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา : นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเวทีเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ซึ่งจัดโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยเวทีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน ในมิติทางด้านสุขภาพ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเครือข่ายเด็กและเยาวชน สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัย/สถาบันอดุมศึกษา สถานศึกษาทั้งในและนอกระบบ       โอกาสนี้ นายเมธชนนท์ ฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ต่อการจัดการศึกษาและประสบการณ์ของผู้เรียนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นทางด้านสุขภาพ ได้แก่ การรณรงค์บุหรี่ การรณรงค์การไม่เล่นการพนันออนไลน์ และอุบัติเหตุ 

รองผู้อำนวยการ ศกร. ร่วมเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรื่องการศึกษาในช่วง Covid-19

     เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “จับกระแส C-Site แหล่งเรียนรู้วิชาชีพ วิชาชีวิต : การศึกษาเทียบโอนประสบการณ์ในสถานการณ์ Covid ซึ่งจัดโดย สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสวนาแลกเปลี่ยนบทเรียนการจัดการศึกษาตามมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยนำประสบการณ์ชีวิตมาเทียบโอนเป็นผลการเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยลดการแพร่ระบาด ต่อยอดรายได้การประกอบอาชีพ และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก       ทั้งนี้ การจัดเวทีเสวนาดังกล่าว จัดขึ้นที่โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครองในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตลอดจน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17