ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 ผู้จัดการศึกษา ผู้บริหารและคณะครู นำผู้เรียน ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก (ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) อายุ 16-18 ปี (รอบแรก)เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็ม 1 ณ โรงพยาบาลศิริราช

ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer (รอบ 2) 💉สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน 👇 ผู้เรียนที่มีความประสงค์ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer (รอบ 2)

📢 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer (รอบ 2) 💉สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน 👇ผู้เรียนที่มีความประสงค์ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer (รอบ 2) 💉 สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียน เซนต์ยอห์นบอสโกที่มีอายุ 12-18 ปี และยังไม่เคยลงทะเบียนฉีดวัคซีน ให้ลงทะเบียนตามลิ้งค์ด้านล่าง👇 ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. 👍

ขอเชิญผู้ปกครองและผู้เรียน ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ออนไลน์) การอบรมเรื่อง “การใช้สื่อโซเชียลอย่างปลอดภัย” ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม เวลา 10.30-12.00 น.

วันนี้ (29 ก.ย. 64) นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมเสวนา “ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ กับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …”

วันนี้ (29 ก.ย. 64) นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมเสวนา “ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ กับ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …” ผ่านทางออนไลน์ ภายใต้งาน มหกรรมการศึกษาไทย : Education in Thailand จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีผู้ทรงวุฒิร่วมเสวนา อาทิ รองเลขาธิการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อดีตรองเลขาธิการสภาการศึกษา

ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ห้องย่อยที่ 4 หัวข้อ “แผนการศึกษาแห่งชาติ” งานมหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 เริ่มตั้งแต่เวลา 09:00น.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนาออนไลน์ห้องย่อยที่ 4 หัวข้อ “แผนการศึกษาแห่งชาติตามร่างพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ภายใต้งานมหกรรมการศึกษาไทย Education in Thailand ในวันพุธ ที่ 29 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09:00น. เป็นต้นไป โดยมีนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน เข้าร่วมการเสวนา