ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน สอบติดเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2562

     ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับ “นายกฤษณะ เชยวิจิตร” นักเรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้บรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 1 กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1  นายกฤษณะ เชยวิจิตร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียน ฯ จำนวน 2 คน

     ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ในโอกาสที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ดังนี้ นายวิรชัช ศรีไหม ได้รับทุนการศึกษา BUCA Talent 8      มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร (ม.กรุงเทพ) นางสาวณัชชา นิลบุตร ได้รับการคัดเลือกให้ศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (สาขาวิชาการจัดการโรงเเรมและท่องเที่ยว : ภาคพิเศษ) 

ประกาศ วันที่ 16 มกราคม 2562 ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก หยุดทำการ 1 วัน เนื่องจากเป็นวันครู

ประกาศ วันที่ 16 มกราคม 2562
ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก
หยุดทำการ 1 วัน เนื่องจากเป็นวันครู

๘ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

เนื่องในวันวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด ฯ 

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าพบผู้บริหาร สพม.๑ เพื่อสวัสดีปีใหม่และรับพรอันเป็นมงคล

วันนี้ (๗ ม.ค. ๖๓) ดร.ศุภรดา ชัยวรวัชร นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก พร้อมด้วยนายชวดล ชัยวรวัชรประธานกรรมการศูนย์การเรียน และนายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ (ผอ.สพม.๑) และรองผู้อำนวยการ สพม.๑ เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอพรอันเป็นมงคลยิ่ง จากผู้บริหาร สพม. ๑  ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ส่งมอบความสุขในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในนามของผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียน พร้อมด้วยประธานกรรมการศูนย์การเรียน ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอส่งมอบความสุขเนื่องในวันปีใหม่ 2020

ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก รับรางวัล “ฅุรุชนคนดี สนองราช”

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) และผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้ารับโล่เกียรติคุณ ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้พัฒนาเด็ก-เยาวชน รางวัล “ฅุรุชนคนดี สนองราช” ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยมูลนิธิครูของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

นายก ส.ก.ส.อ. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์การเรียน ฯ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ หรือ ส.ก.ส.อ. นำโดย ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคม และผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียน รวมทั้งผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และนายอนุกูล อ่ำอนันต์ อาจารย์ประจำศูนย์การเรียน ในโอกาสเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร คณะเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ

ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่านักกีฬาทีมชาติไทยคว้าเหรียญทอง ซีเกมส์ 2019 ที่ประเทศฟิลิปปินส์

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก อาจารย์ เพื่อนๆ และน้องๆ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นักกีฬาทีมชาติไทย นฤพงษ์ เทพเสน เหรียญทอง ในการแข่งขันกีฬาเทควันโด ซีเกมส์ 2019 ที่ประเทศฟิลิปปินส์

เข้าร่วมประกวดโครงงานอาชีพ ม.ต้น และ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2562

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถดรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นำโดย อาจารย์ยุญชัย เต็มพิทักษ์สิริ อาจารย์มานิต พันกลิ่นในการประกวดโครงงานอาชีพ ม.ต้น และ ม.ปลาย# กำจัดมดตัวร้ายจากเปลือกไข่ผู้เรียนระดับชั้น ม.ปลาย