ข่าวประชาสัมพันธ์

ศกร. มอบหมายรองผู้อำนวยการ ร่วมเสวนาเวทีการศึกษาเพื่อปากท้อง

    เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ณ จังหวัดจันทบุรี : ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้มอบหมายให้ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ตำแหน่ง…
รายละเอียด..

หยุดทำการของศูนย์การเรียนตามมติคณะรัฐมนตรี

     ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ประกาศหยุดทำการของสถานศึกษาในวันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยจะเปิดทำการอีกครั้ง    ในวันที่ 29 กรกฎาคม…
รายละเอียด..

ประกาศ !! ผู้เรียนที่มีประวัติการเดินทางไปสถานที่เสี่ยง ขอให้ติดต่อครูที่ปรึกษาด่วน

ประกาศด่วนที่สุด : ผู้เรียนที่มีประวัติการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงได้แก่จังหวัดระยอง และ กรุงเทพมหานคร (พื้นที่สุขุมวิท 26) กรุณาติดต่อครูที่ปรึกษาด่วน
รายละเอียด..

ประกาศเปิดภาคเรียนของศูนย์การเรียน

ประกาศ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เรื่อง  เปิดทำการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามปกติ                        ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ (Covid-19)…
รายละเอียด..

ประวัติและความสำคัญของวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา หมายถึง วันที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาอธิษฐานอยู่ประจำที่ ไม่จาริกไปค้างแรมตามสถานที่ต่างๆ เว้นแต่มีกิจจำเป็น เป็นระยะเวลา ๓ เดือนในฤดูฝน คือตั้งแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน…
รายละเอียด..