ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก พาผู้เรียน ศึกษาเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *